VIL DU VITE HVA BOLIGEN DIN ER VERDT?

Bestill uforpliktende verdivurdering av din bolig:

En verdivurdering er en antatt markedsverdi på din bolig. Det er et uforpliktende besøk fra en megler hos oss hvor du viser frem boligen, forklarer gjerne hvilke utbedringer og oppgraderinger som er gjort siden du flyttet inn og så benytter megleren den informasjonen, i kombinasjon med sin lokalkunnskap og informasjon innhentet fra lignende objekter i nærområdet for å gi en så eksakt vurdering som mulig. Det er flere faktorer som spiller inn i vurderingen, blant annet leilighetens beliggenhet i bygget og nærhet til fasiliteter, samt boligens standard på f.eks bad og kjøkken.

Verdivurdering benyttes oftest i situasjoner hvor det kreves av banken, f.eks ved refinansiering, låneopptak eller mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig. E-takst er bankens foretrukne verdivurderingsdokument for bruk ved låneopptak eller refinansiering i banken. E-taksten utstedes fra Eiendomsverdi og kan videresendes rett til din bankkontakt. I tillegg til selve vurdering du får på boligen gir den deg et innblikk i meglers konkrete vurdering og grunnlag for prisfastsettelsen samt bilder tatt på befaringen.

Vi, som lokalmeglere i ditt nærområde kjenner kjøperne og vet hva de er villige til å gi for de ulike type objektene. Dette er den viktigste kunnskapen når riktig pris skal settes på objektet. Det å få en verdivurdering fra en megler er ofte også første skritt mot et kommende salg, spør megleren som kommer hjem til deg om tips og råd til klargjøring slik at særpregene ved nettopp din bolig blir fremhevet og således mer attraktiv for potensielle kjøpere.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende vurdering av din bolig.10 enkle tips som gir deg bedre pris for boligen din. Klikk her!

Den 1. januar 2022 trer viktige endringer i avhendingslova i kraft.
Dette har betydning for både kjøper og selger.
Fra nyttår trer også en ny forskrift som regulerer innhold i tilstandsrapporter i kraft.

Forbud mot salg som den er/as is
I forbrukerkjøp kan ikke selger fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler gjennom en «som den er» klausul, eller tilsvarende andre generelle ansvarsfraskrivelser. Selger får derfor et mye større ansvar for skjulte feil og mangler.

Selgers opplysningsplikt
Selger må som tidligere gi kjøper opplysninger om alle kjente feil og mangler. Eiendomsmegler vil bidra til at informasjon kommer frem på en tydelig og forståelig måte i salgsoppgaven.

Meglers opplysningsplikt
Det er ingen endringer i meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt. Relevante opplysninger i tilstandsrapport skal fremdeles beskrives i salgsoppgaven.

Selgers egenerklæring
Egenerklæringen må alltid være ferdig utfylt før den bygningssakkyndige (takstmannen) kommer på befaring. Er man i tvil kontakt megler som kan bidra til at egenerklæringen blir fylt ut korrekt.

Konkrete forbehold
Selger kan fraskrive seg ansvar ved å ta spesifiserte konkrete forbehold.

Hva kjøper kan forvente
Selv om selger har risikoen for skjulte feil/mangler, vil ikke ethvert avvik være en mangel. Et avvik er først en mangel når eiendommen ikke er i samsvar med det kjøper kan forvente ut ifra blant annet boligens standard og opplysningene som er gitt.

Egenandel ved mangler
Dersom en bruktbolig er i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut ifra en objektiv vurdering, må kjøper selv dekke tap/kostnader på opptil kr 10.000, - Egenandelen gjelder ikke ved kjøp av ny bolig.

Kjøper regnes som kjent med mangler beskrevet i godkjent tilstandsrapport
Kjøper anses kjent med opplysninger om boligenes tilstand som er tydelig beskrevet i en godkjent tilstandsrapport.

Vår 10 punkts salgsprosess

Verdivurdering

Verdivurdering

Oppdrags-inngåelse

Oppdrags-inngåelse

oto og takst

Foto og takst

Prod. markedsmateriell

Prod. markedsmateriell

Markedsføring

Markedsføring

Visning

Visning

Budrunde

Budrunde

Kontrakt

Kontrakt

Oppgjør

Oppgjør

Overtakelse

Overtakelse

Verdivurdering
En verdivurdering er en antatt markedsverdi på din bolig. Den benyttes ofte i situasjoner hvor det kreves av banken, f.eks. ved refinansiering, låneopptak eller mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig. Du kan også bestille en verdivurdering bare for nysgjerrighetens skyld. Da kommer en av våre lokalmeglere på besøk til deg og setter en antatt markedsverdi på boligen din i form av en e-takst som du får tilsendt i etterkant. En verdivurdering er gjerne første steg og første kontakt med din megler for et boligsalg.

Oppdragsinngåelse
Når avgjørelsen om å selge din bolig er tatt så signeres det en oppdragsavtale mellom deg og megler som beskytter begge parter. Den sier blant annet noe om prisen du skal betale, varighet på avtalen og formkrav for oppsigelse av avtalen. I denne fasen blir gjerne en fremdriftsplan kartlagt og megleren gir deg gode tips og råd til klargjøring av boligen før fotografering og visning.

Foto og takst
Våre fotografer og takstmenn har lang erfaring og møter deg i boligen for gjennomføring til avtalt tidspunkt. En takstmann bedømmer kvalitet på boligen som er med å avgjøre verdifastsettelsen, de sjekker også ting som interessenter ofte glemmer på visning, som hvor hovedkranen og sikringsskapet er. Han utsteder så en rapport i form av verdi- og lånetakst eller tilstandsrapport/boligsalgsrapport som skal vedlegges salgsoppgaven.

GARANTI er opptatt av informative bilder av god kvalitet fra profesjonelle fotografer som viser gode vinkler og planløsning samt at fotografene tar flere områdebilder. Førsteinntrykket er viktig for interessentene ? Derfor er også klargjøringstips fra våre dyktige meglere i forkant så viktig.

Produksjon av markedsmateriell
Nå har du kommet så langt i prosessen at det snart er på tide å legge boligen ut for salg. Megleren jobber hele veien med tekster og innheter all informasjon som er nødvendig og lovpålagt å ha med i annonseringen. Det utarbeides en lekker annonse til publisering på Finn.no og garanti.no, samt en salgsoppgave med all samlet informasjon, avisannonser skal trykkes og kanskje dere har blitt enige om å sende ut nabokort. Alt av materiell som går ut fra oss skal godkjennes fra deg som kunde.

Via vårt digitale markedsføringsprodukt GARANTI Digital, som er bygget på Norges mest avanserte plattform gir vi deg en treffsikker boligannonsering også i digitale og sosiale medier. Vi i GARANTI utarbeider alt markedsmateriell sammen med vårt designbyrå. Elementer som annonser og salgsoppgaver er utformet for at din bolig skal fremstå som attraktiv.

Markedsføring/Annonsering
Dette er den mest spennende fasen for deg som kunde, annonseringen. Hvordan vil markedet respondere på boligen og får vi solgt er spørsmål som dukker opp. Husk at megleren er der for å rådføre deg og svare på spørsmål hele veien. Når boligen legges ut for salg jobber megleren med å holde kontakten med interessentene, mens du klargjør boligen mot visning som er neste steg. Det går ca. 7-10 dager fra annonsering til visning.

Målet vårt er å få flest mulig til å komme på visning. Du kan enkelt følge med på resultatene fra blant annet GARANTI digital-annonseringen i sanntid fra din mobil, nettbrett eller pc.

Les mer her

Visning
Dagen er her; vinduene er vasket, søpla er tømt og det lukter kaffe helt til ytterdøren. Megleren kommer en stund før visningen starter for å klargjøre. Da har han med seg prospekter og lister interessenter kan registrere seg på for å bli kontaktet og informert om bud som har kommet inn. Megleren har i forkant satt seg godt inn i boligen og området slik at han kan svare på spørsmål som måtte komme ? En interessent med ubesvarte spørsmål er langt fra en budgiver.

Budrunde
Alle skriftlige bud gitt til megler må ha en minimumsfrist til kl 1200 dagen etter siste visning. På denne dagen vil megleren sende ut en sms og ønske alle aktuelle interessenter velkommen til budrunden. I løpet av morgningen vil alle interessentene også bli oppringt av megler slik at han/hun kan kartlegge interessen. For hvert bud som kommer inn vil det gå en SMS med informasjon til både deg som selger og alle interessenter. Det er enkelt å legge inn bud hos GARANTI, det krever ingen innlogging og vi godtar Bank-ID som legitimasjon.

Kontrakt
Når budet er akseptert, dere har blitt enige om overtagelsen og en eventuell forkjøpsrett er avklart, innkaller megleren til et kontraktsmøte hvor du får møte kjøperen av boligen og dere får en arena til å prate om blant annet medfølgende inventar og andre spørsmål. Megleren sørger for å lage kontrakter og utsteder skjøte, som er overføringen av hjemmel på boligen fra deg til ny kjøper, samt andre nødvendige papirer. Papirene signeres av begge parter og da er det bare å dra hjem å starte pakkingen.

Oppgjør
Alle meglerfirma har avtale med en oppgjørsavdeling eller har en egen på sitt kontor. Der sørger vi for at pengene kommer inn på en klientkonto disponert av oss og at fakturaer som vi har lagt ut i forbindelse med salget, som f.eks innhenting av informasjon blir betalt. Det blir innhentet styregodkjennelse fra borettslaget/sameie om nødvendig samt restgjeld på eventuelle lån som er på boligen. Dette nedbetales oftest fra pengene som kommer inn fra kjøperen etter at meglerkontoret har mottatt sitt honorar. Resten av beløpet, med påfølgende renter overføres til din konto innen to uker etter overtagelsen når skjøte, altså eierskapet på papiret er bekreftet endret og returnert fra Statens Kartverk.

Overtakelse
Overtagelsesdagen er her, boligen lukter grønnsåpe og alle møblene er fjernet. Tidspunkt for overtagelsen ble avtalt på kontraktsmøte og for å få gjennomført skal dere ha mottatt en SMS om at meglerkontoret/oppgjørsavdelingen har mottatt penger fra kjøper til sin klientkonto. Boligen går dere gjennom sammen, evt med megler tilstede om ønskelig og sjekker at det holder til kjøpers forventing. Det skal fylles ut en overtagelsesprotokoll hvor kjøper bekrefter at penger kan utbetales til selger og at boligen er ryddig og rengjort. Strømmen skal leses av og eierskifteskjema skal sendes inn eller leveres til megler.

Norges Eiendomsmeglingsforbund har utarbeidet en tilbehørsliste om hva som skal medfølge boligen, den er grei å benytte som et utgangspunkt. Sjekk den ut her

Våre salgspakker

Vi tilbyr en rekke salgspakker som er tilpasset våre kunders forskjellige
behov og ønsker. Klikk på pakkene for å lese mer om hva de inneholder

Selger: Morten Holmen

«Megleren gjennomførte prosessen raskt, og holdt meg godt informert hele veien. Megleren oppnådde også en rekordhøy salgspris sammenlignet med tilsvarende leiligheter i borettslaget.»

Selger: Hanne Isaksen

«Rask salgsprosess, god oppfølging - følte meg sett og prioritert som kunde. Glad megleren foreslo bruk av interiørkonsulenten, gull verdt. Dyktig og interessert i å gjøre en best mulig jobb :)»

Selger: Tone Lippmann

«Megleren håndterer alt i prosessen meget profesjonelt, er veldig godt oppdatert på regelverk og sørger for at ting går riktig for seg underveis.»

Selger: Jonny Dahl

«Megler har god kunnskap om markedet og borettslag noe som er en stor fordel. Veldig flink til å informere, holde kontakt og kjørte aktiv med visninger.»

Selger: Odd Andersen

«Megler var alltid punktlig ved møteavtaler, gav raske tilbakemeldinger på SMS, ringte for raskt å oppklare mine spørsmål og holdt meg hele tiden oppdatert i sakens gang. Megler var alltid blid og hyggelig.»

Selger: Kjetil Mardal

«Megleren gjorde en kanonbra jobb.»

Vi tar ditt personvern på alvor - les mer om hvordan vi benytter innsamlet data her.