IKKE SALG - INGEN KOSTNADER

Bestill uforpliktende verdivurdering av din bolig

Et boligsalg gjennom GARANTI gir deg de beste forutsetningene for å oppnå høyest mulig pris.

NÅ FJERNER VI I TILLEGG USIKKERHETEN.

Ingen risiko for deg vil si at GARANTI tar alle salgskostnadene dersom du ikke velger å selge.*

* Garantien forutsetter markedspakke «full pakke». Markedsføring utover dette betales uansett av selger. Garantien gjelder kun dersom selger og megler er enige om prisantydning, og gjelder ikke dersom selger har fått bud på prisantydning eller høyere og ikke aksepterer budet.10 enkle tips som gir deg bedre pris for boligen din. Klikk her!

Vår 10 punkts salgsprosess

Verdivurdering

Verdivurdering

Oppdrags-inngåelse

Oppdrags-inngåelse

oto og takst

Foto og takst

Prod. markedsmateriell

Prod. markedsmateriell

Markedsføring

Markedsføring

Visning

Visning

Budrunde

Budrunde

Kontrakt

Kontrakt

Oppgjør

Oppgjør

Overtakelse

Overtakelse

Verdivurdering
En verdivurdering er en antatt markedsverdi på din bolig. Da kommer en av våre lokalmeglere på besøk til deg og setter en antatt markedsverdi på boligen din. En verdivurdering er gjerne første steg og første kontakt med din megler for et boligsalg.

Oppdragsinngåelse
Når avgjørelsen om å selge din bolig er tatt så signeres det en oppdragsavtale mellom deg og megler som beskytter begge parter. Den sier blant annet noe om prisen du skal betale, varighet på avtalen og formkrav for oppsigelse av avtalen. I denne fasen blir gjerne en fremdriftsplan kartlagt og megleren gir deg gode tips og råd til klargjøring av boligen før fotografering og visning.

Foto og takst
Våre fotografer og takstmenn har lang erfaring og møter deg i boligen for gjennomføring til avtalt tidspunkt. En takstmann bedømmer kvalitet på boligen som er med å avgjøre verdifastsettelsen, de sjekker også ting som interessenter ofte glemmer på visning, som hvor hovedkranen og sikringsskapet er. Han utsteder så en rapport i form av verdi- og lånetakst eller tilstandsrapport/boligsalgsrapport som skal vedlegges salgsoppgaven.

GARANTI er opptatt av informative bilder av god kvalitet fra profesjonelle fotografer som viser gode vinkler og planløsning samt at fotografene tar flere områdebilder. Førsteinntrykket er viktig for interessentene - Derfor er også klargjøringstips fra våre dyktige meglere i forkant så viktig.

Produksjon av markedsmateriell
Nå har du kommet så langt i prosessen at det snart er på tide å legge boligen ut for salg. Megleren jobber hele veien med tekster og innheter all informasjon som er nødvendig og lovpålagt å ha med i annonseringen. Det utarbeides en lekker annonse til publisering på Finn.no og garanti.no, samt en salgsoppgave med all samlet informasjon, avisannonser skal trykkes og kanskje dere har blitt enige om å sende ut nabokort. Alt av materiell som går ut fra oss skal godkjennes fra deg som kunde.

Via vårt digitale markedsføringsprodukt GARANTI Digital, som er bygget på Norges mest avanserte plattform gir vi deg en treffsikker boligannonsering også i digitale og sosiale medier. Vi i GARANTI utarbeider alt markedsmateriell sammen med vårt designbyrå. Elementer som annonser og salgsoppgaver er utformet for at din bolig skal fremstå som attraktiv.

Markedsføring/Annonsering
Dette er den mest spennende fasen for deg som kunde, annonseringen. Hvordan vil markedet respondere på boligen og får vi solgt er spørsmål som dukker opp. Husk at megleren er der for å rådføre deg og svare på spørsmål hele veien. Når boligen legges ut for salg jobber megleren med å holde kontakten med interessentene, mens du klargjør boligen mot visning som er neste steg. Det går ca. 7-10 dager fra annonsering til visning.

Målet vårt er å få flest mulig til å komme på visning. Du kan enkelt følge med på resultatene fra blant annet GARANTI digital-annonseringen i sanntid fra din mobil, nettbrett eller pc.

Les mer her

Visning
Dagen er her; vinduene er vasket, søpla er tømt og det lukter kaffe helt til ytterdøren. Megleren kommer en stund før visningen starter for å klargjøre. Da har han med seg prospekter og lister interessenter kan registrere seg på for å bli kontaktet og informert om bud som har kommet inn. Megleren har i forkant satt seg godt inn i boligen og området slik at han kan svare på spørsmål som måtte komme - En interessent med ubesvarte spørsmål er langt fra en budgiver.

Budrunde
Alle skriftlige bud gitt til megler må ha en minimumsfrist til kl 1200 dagen etter siste visning. På denne dagen vil megleren sende ut en sms og ønske alle aktuelle interessenter velkommen til budrunden. I løpet av morgningen vil alle interessentene også bli oppringt av megler slik at han/hun kan kartlegge interessen. For hvert bud som kommer inn vil det gå en SMS med informasjon til både deg som selger og alle interessenter. Det er enkelt å legge inn bud hos GARANTI, det krever ingen innlogging og vi godtar Bank-ID som legitimasjon.

Kontrakt
Når budet er akseptert, dere har blitt enige om overtagelsen og en eventuell forkjøpsrett er avklart, innkaller megleren til et kontraktsmøte hvor du får møte kjøperen av boligen og dere får en arena til å prate om blant annet medfølgende inventar og andre spørsmål. Megleren sørger for å lage kontrakter og utsteder skjøte, som er overføringen av hjemmel på boligen fra deg til ny kjøper, samt andre nødvendige papirer. Papirene signeres av begge parter og da er det bare å dra hjem å starte pakkingen.

Oppgjør
Alle meglerfirma har avtale med en oppgjørsavdeling eller har en egen på sitt kontor. Der sørger vi for at pengene kommer inn på en klientkonto disponert av oss og at fakturaer som vi har lagt ut i forbindelse med salget, som f.eks innhenting av informasjon blir betalt. Det blir innhentet styregodkjennelse fra borettslaget/sameie om nødvendig samt restgjeld på eventuelle lån som er på boligen. Dette nedbetales oftest fra pengene som kommer inn fra kjøperen etter at meglerkontoret har mottatt sitt honorar. Resten av beløpet, med påfølgende renter overføres til din konto innen to uker etter overtagelsen når skjøte, altså eierskapet på papiret er bekreftet endret og returnert fra Statens Kartverk.

Overtakelse
Overtagelsesdagen er her, boligen lukter grønnsåpe og alle møblene er fjernet. Tidspunkt for overtagelsen ble avtalt på kontraktsmøte og for å få gjennomført skal dere ha mottatt en SMS om at meglerkontoret/oppgjørsavdelingen har mottatt penger fra kjøper til sin klientkonto. Boligen går dere gjennom sammen, evt med megler tilstede om ønskelig og sjekker at det holder til kjøpers forventing. Det skal fylles ut en overtagelsesprotokoll hvor kjøper bekrefter at penger kan utbetales til selger og at boligen er ryddig og rengjort. Strømmen skal leses av og eierskifteskjema skal sendes inn eller leveres til megler.

Norges Eiendomsmeglingsforbund har utarbeidet en tilbehørsliste om hva som skal medfølge boligen, den er grei å benytte som et utgangspunkt. Sjekk den ut her

Våre markedspakker

Våre medarbeidere

Beate Kildahl

Beate Kildahl
Eiendomsmegler

962 24 843

Torill Narvåg

Torill Narvåg
Sekretær

952 66 209

Renate Svendsen

Renate Svendsen
Eiendomsmegler

916 19 806

Jan Andre Ulriksen

Jan Andre Ulriksen
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

918 54 818

Vi tar ditt personvern på alvor - les mer om hvordan vi benytter innsamlet data her.